lachGraag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over de te verwachten resultaten, de risico´s van een behandeling, het aantal behandelingen en de duur van de behandelingen.

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in  informatie over mondgezondheid op deze website.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Desgewenst kan het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk worden vastgelegd. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit.

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. Wij kunnen u verwijzen naar collega´s voor onder meer: Kaakchirurgie / Orthodontische behandeling / Orthodontie / Tandtechnicus / Implantologie.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd.

Facebook Image
patient worden
Copyright ©2013-2018 Tandartspraktijk Winsum. Alle rechten voorbehouden. Door , website ontwikkeling door liefhebbers!