Tarieven

De kosten van een tandheelkundige behandeling worden gedeclareerd overeenkomstig de geldende tarieven zoals die door de NZA (De Nederlandse Zorgautoriteit)zijn vastgesteld en zijn vastgelegd in de tariefsbeschikking tandheelkundige zorg.

  • Over de tarieven kan niet worden onderhandeld.
  • Techniekkosten worden apart in rekening gebracht.
  • Prijzen kunnen tussentijds gewijzigd worden.
  • Voor kinderen tot en met 17 jaar worden reguliere tandheelkundige kosten met uitzondering van Orthodontie nog steeds vergoed, óók als er geen tandartsverzekering is afgesloten! Voor orthodontie vergoedingen is aanvullende tandartsverzekering nodig ook voor kinderen.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet, per telefoon of e-mail, contact op te nemen met de praktijk.

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Tandartspraktijk Winsum, vergelijkmondzorg.nl of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Bovenstaande gegegevens komen van vergelijkmondzorg.nl

{